Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

                                                                                                                                                                                                                  foto: ry-sa.pl

W niedzielę, 6 września, na stadionie sportowym w Haczowie przeprowadzone zostały XVI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego, w których udział wzięło 26 drużyn.

– 6 drużyn MDP dziewcząt,

– 6 drużyn MDP chłopców,

– 7 drużyn w grupie C kobiet,

– 7 drużyn w grupie A seniorów.

 

Gminę Haczów reprezentowali druhowie z OSP Jabłonica Polska i OSP Trzesniów oraz OSP Malinówka. Bardzo dobrze do zawodów przygotowała się drużyna z OSP Jabłonica Polska, która to wygrała w 3 z 4 grup.

 

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

– bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A i C,

– rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

– ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

 

Po rozegraniu poszczególnych konkurencji wyniki przedstawiały się następująco:

MDP dziewcząt:

Miejsce

Nazwa drużyny

Wynik łączny

1.

Dydnia

1009,7

2.

Stara Wieś

1000,0

3.

Nozdrzec

991,6

4.

Trześniów

978,3

5.

Jasienica Rosielna

952,5

6.

Golcowa

924,6

 

MDP chłopców:

Miejsce

Nazwa drużyny

Wynik łączny

 
 

1.

Jabłonica Polska

1054,6

 

2.

Malinówka

1034,3

 

3.

Stara Wieś

1033,9

 

4.

Dydnia

1025,6

 

5.

Jasienica Rosielna

1008,5

 

6.

Golcowa

979,7

 

 

Grupa C kobiet:

Miejsce

Jednostka OSP

Ilość punktów

Łącznie punktów

Sztafeta 7 x 50 m

Ćwiczenie bojowe

czas [s]

pkt karne

czas [s]

pkt karne

1.

Jabłonica Polska

71,5

43,8

115,3

2.

    Blizne

71,0

50,0

121,0

3.

Trześniów

76,6

51,8

128,4

4.

Wesoła

79,1

64,3

143,4

5.

Zmiennica

74,4

69,2

143,6

6.

Wydrna

78,2

75,5

153,7

7.

Golcowa

86,9

6

65,6

158,5

 

Grupa A mężczyzn:

Miejsce

Jednostka OSP

Ilość punktów

Łącznie punktów

Sztafeta 7 x 50 m

Ćwiczenie bojowe

czas [s]

pkt karne

czas [s]

pkt karne

1.

Jabłonica Polska

60,9

32,3

93,2

2.

    Blizne

66,1

37,5

103,6

3.

Trześniów

62,5

44,3

106,8

4.

Wesoła

70,9

37,8

108,7

5.

Przysietnica

66,2

44,8

111,0

6.

Grabówka

77,8

51,9

129,7

7.

Barycz

71,6

66,4

138,0

 

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze KP PSP w Brzozowie. Puchary, medale, statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundował Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach na wyższych szczeblach.

Dodaj komentarz