Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Haczowie

Kapituła programu Wiarygodna Szkoła przyznała Szkole Podstawowej w Haczowie certyfikat „WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA”. Tytuł ten przyznano na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, który wielokrotnie w szkole przeprowadzał badania.

Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy dyrektorów szkół, a także został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Głównym celem Programu jest wyróżnienie tych szkół, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Udział w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Cały Program podnosi rangę szkoły i wzmacnia jej wizerunek. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce i tym samym, stać się drogowskazem dla rodziców i uczniów z naszej okolicy.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa w Haczowie im. Jana Wyżykowskiego, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce i Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej zostały wyróżniona w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Szkoła” i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły. Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu, który przesyłamy do Państwa w załączeniu.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie Internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce "Wiarygodne Szkoły" a także na Facebooku wpisując hasło: "Wiarygodna Szkoła".

źródło: Biuro Programu Wiarygodna Szkoła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Checkbox GDPR is required

*

Wyrażam zgodę