Podsumowanie projektu „ List do Niepodległej”

Dnia 29 listopada br. w Sali Tradycji w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu literacko – patriotycznego, który przybrał formę konkursu pod hasłem: „List do Niepodległej”.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się nie tylko uczniowie wraz ze swoimi opiekunami, ale też panie jurorki (emerytowane polonistki z Haczowa, Wzdowa i Trześniowa oraz panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej z Haczowa), które tydzień wcześniej dokonały wnikliwej analizy treściowej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej nadesłanych listów, celem wyłonienia najlepszych.Na przepięknej sali emanującej historią i tradycją regionu, w miłej, towarzyskiej atmosferze wysłuchano najciekawszych prac w wykonaniu samych autorów( Wiktora Dąbrowskiego – ucznia klasy IV SP w Haczowie, Pauli Nowosielskiej –uczennicy klasy VII SP w Trześniowie, Patrycji Michalskiej –uczennicy klasy III gimnazjum SP w Jabłonicy Polskiej, Katarzyny Magusiak – uczennicy klasy III Gimnazjum SP we Wzdowie; pracę nieobecnej Karoliny
Husak – uczennicy klasy III Gimnazjum SP w Malinówce odczytała jej opiekunka p. Sylwia Lutecka). Następnie wręczono nagrody ufundowane
przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Bibliotekę Publiczną w Haczowie.


Uwieńczeniem projektu będzie antologia listów oraz pocztówek i prac plastycznych, które organizator projektu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie zamierza opublikować w formie okolicznościowej broszury. Organizator konkursu, Magdalena Kopczyk, składa podziękowanie wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia – uczniom, nauczycielom, bibliotekarzom, pracownikom Gminy Haczów i Gminnego Ośrodka Kultury za wszelką pomoc w sfinalizowaniu tego przedsięwzięcia.

M. Kopczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Checkbox GDPR is required

*

Wyrażam zgodę