Środa, 20 września 2017 r. Godzina: . Imieniny: Eustachego, Filipiny
trans 
Get Adobe Flash player
trans 
Get Adobe Flash player
 • Niniejszy słownik przedstawia wykaz zwrotów używanych w regulaminie zwanym regulaminem świadczenia usług internetowych w  postaci udostępniania aliasów internetowych.
 1. Słowo serwis tyczy się strony www.haczow24.pl i jej podległych udostępniających usługi.
 2. Słowo użytkownik oznacza osobę, która korzysta z usług serwisu.
 3. Pod usługami należy rozumieć: zarejestrowanie się w serwisie oraz korzystanie ze wszystkich jak i pojedynczych opcji.
 4. Słowo login oznacza indywidualną i nie powtarzalną nazwę pod którą występuje w serwisie użytkownik.
 5. Dane osobowe użytkownika to dane osobowe w rozumieniu przepisów o  ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 6. Słowo rejestracja oraz proces rejestracji, oznaczają wypełnienie odpowiedniego formularza oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis htpp://www.haczow24.pl i mu podległe.
 • Przeglądanie serwisu jest całkowicie darmowe i nie wymusza na użytkowniku obowiązku rejestracji.
 • Korzystanie z usług świadczonych przez serwis jest dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
 • Rejestracja użytkownika to procedura w procesie której osoba otrzymuje możliwości zarządzania usługami.
 1. Podczas wypełniania formularza należy wypełnić wszystkie pola oraz  podać prawdziwe dane a także podążać za wskazaniami formularza a także serwisu.
 2. Login w procesie rejestracji jest unikalny, oznacza to, że w  systemie może istnieć tylko jedna osoba pod danym loginem, jeśli login już istnieje użytkownik musi wybrać inny login.
 3. W procesie rejestracji użytkownik wybiera swoje hasło dostępu, które jest znane tylko jemu. Serwis nie odpowiada za utratę konta z powodu nie należytego korzystania z serwisu oraz z powodu prostego hasła. Proste hasło to takie, które może być łatwo odgadnięte przez inne osoby.
 4. Podczas procesu rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do przesyłania informacji na temat działania serwisu.
 5. Warunkiem prawidłowej rejestracji i korzystania z serwisu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na  przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 7. Serwis ma prawo do pobierania danych osobowych osoby rejestrujacej sie, oraz osób korzystających z zarejestrowanych w serwisie usług i mogą one być udostępnione dla organów policji, ABW a także innych jeśli zostanie złamane prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prywatność użytkowników
 1. Hasła użytkowników znajdują się w systemie i są zaszyfrowane.
 2. Gdy użytkownik zapomni hasła, serwis nadaje użytkownikowi nowe hasło po podaniu loginu i adresu e-mail.
 3. Użytkownik ma prawo wyboru czy chce otrzymywać Newsletter serwisu haczow24.pl. Jednak rezygnacja z Newslettera nie oznacza iż admini haczow24.pl nie mają prawa do innego typu korespondencji do użytkowników serwisu.
 4. Na podany w procesie rejestracji e-mail serwis ma prawo przesyłać materiały reklamowe.
 5. haczow24.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych zebranych przy rejestracji w systemie osobom trzecim, w celach marketingowych.
 • Usługi
 1. Po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu do serwisu, użytkownik ma dostęp do usług serwisu.
 2. Usługi serwisu obejmują rejestracje gamy darmowych komponentów takich jak: ogłoszenia, dodawanie zdjęć do galeri, automatyczną publikacje komentarzy.

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku stwierdzenia łamania prawa serwis usunie alias oraz zgłosi ten czyn do odpowiednich władz.
 • Podczas planowanych przerw technicznych, zmian, konserwacji, modernizacji i podobnych, serwis ma obowiązek powiadomienia o tym użytkownika poprzez podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 • Serwis ma prawo do zablokowania lub usunięcia z Systemu Użytkownika, jeśli Użytkownik nie korzysta z Systemu przez okres dłuższy niż 60 dni.
 • Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie.
 • Operator w szczególności ma prawo do blokowania lub usuwania świadczonych usług, jeśli:
 1. są używane w celach sprzecznych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.
 2. są używane w sposób ewidentnie obrażający inną osobę.
 3. Użytkownik wykorzystuje nazwy zastrzeżone przez osoby trzecie lub w jakikolwiek inny sposób narusza ich prawa.
  • Serwis nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników dotyczących artykułów . Zastrzega sobie prawo do sprawdzania, usuwania i powiadamiania odpowiednich władz jeśli łamie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Komentarze narażające dobro osób trzecich nie związanych bezpośrednio ze sprawą oraz takie, które administrator uważa za niestosowne,  dotyczące danego artykułu są usuwane przez administrację.
 • Reklama
 1. Serwis ma prawo wyświetlania reklam.
 2. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.
 • Płatności
 1. Usługi świadczone przez serwis są darmowe.
 • Reklamacje
 1. Serwis zapewnia ciągłość działania Systemu. W razie nieprawidłowości w działaniu Systemu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
 • Pozostałe ustalenia
 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i serwisem.
 • Odpowiedzialność
 1. Serwis nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z Systemu.
 2. Serwis prezentuje w serwisie treści dostarczane przez osoby trzecie. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w Systemie.
 • Obowiązywanie regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. marca 2011 roku.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Systemie.
Partnerzy
Serwisu
:                                     

 

Autor: misiodab
stat4u